• Iedere inwoner in Zoetermeer moet binnen vijf minuten lopen groen tot zijn beschikking hebben. Daarom geven we ieder basisschoolkind een eigen boom en ook voor nieuwe inwoners planten we een boom. Meer bomen verlagen ook de hittestress in de zomer. Tevens helpen we inwoners om hun tuinen te vergroenen. 
  • Het eerste voedselbos is reeds geplant en de komende jaren bouwen we dit verder uit. Daarnaast starten we samen met partners in de stad projecten met verticale biologische landbouw. Daarmee zorgen we dat mensen in aanraking komen met het groen en kunnen mensen (met een kleine beurs) hun eigen voedsel verbouwen. In de Meerpolder verleiden we boeren over te stappen op biologische landbouw.
  • Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. We houden daarom rekening met biodiversiteit bij het beheer van openbaar groen. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden daarom verzorgd en aangelegd volgens de principes van ecologisch beheer.
  • Door slimmer gebruik van straatverlichting en rustgebieden creëren we een betere natuurlijke leefomgeving voor dieren. Dieren in nood kunnen in Zoetermeer rekenen op een veilige opvangplek. Hiervoor krijgt ook de dierenambulance meer bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn. De kinderboerderijen in Zoetermeer moeten het keurmerk diervriendelijke kinderboerderij krijgen.
  • Andere maatregelen om Zoetermeer diervriendelijk te maken zijn het verzoek aan winkeliers om geen bont te verkopen, in restaurants is vlees, vis en zuivel een keuze, terwijl veganistisch de standaard wordt; de oprichting van een huisdierinformatiepunt voor vragen over verzorging en ondersteuning in de dierenartskosten voor mensen met een krappe beurs. Daarnaast willen dat er geen dieren gebruikt worden bij circussen, tentoonstellingen en andere evenementen.