Een dak boven je hoofd is een grondrecht. GroenLinks staat voor goed wonen in een fijne wijk, met voldoende groen, speelplaatsen, winkels en activiteiten. Zoetermeer zit echter midden in een wooncrisis. Wachttijden voor sociale huurwoningen zijn meer dan vijf jaar, huurwoningen in de vrije sector zijn onbetaalbaar en dat geldt ook voor koopwoningen. GroenLinks zet daarom vol in op het bouwen van betaalbare woningen met voldoende groen.

 • Er worden 10.000 nieuwe woningen in Zoetermeer gebouwd. Wij willen dat woningen eerlijker worden verdeeld: minimaal 35% moet sociaal en betaalbaar zijn. Voor 20% van de woningen zetten wij in op huur- en koop uit het middensegment.
   
 • De nood is zo hoog dat wij ook tijdelijke woningen willen bouwen. Hiermee verlichten we de woningnood op korte termijn. Daarbij zetten we vooral in op groepen waar de druk het hoogst is: jongeren, vluchtelingen en voor gezinnen in scheiding.
   
 • De afgelopen jaren is er al veel kantoorruimte omgevormd tot woonruimte. Steeds meer mensen zullen thuiswerken. Daarom stimuleren we het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.
   
 • Woningen zijn geen handelswaar. Beleggers en speculanten zorgen ervoor dat er minder betaalbare woningen beschikbaar zijn voor Zoetermeerders. Voor nieuwe én bestaande koopwoningen voeren we een zelfbewoningsplicht en een anti- speculatiebeding in.
   
 • Dakloze mensen krijgen een dak boven hun hoofd en structureel hulp bij het aanpakken van andere problemen. Dakloosheid wordt de verantwoordelijkheid van de wethouder Wonen.