• Energiecoaches ondersteunen burgers met advies en inwoners met een lager inkomen worden ondersteund met hulpmiddelen om hun woning duurzaam en energievriendelijker te maken. Woningcorporaties zorgen ervoor dat hun woningen in 2030 energielabel A hebben. Dit geldt overigens ook voor de gemeentepanden, deze moeten in 2030 energieneutraal zijn.
   
 • Duurzame energie wekken we op door zonnepanelen op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en lantaarnpalen aan te brengen en innovatief denken over andere mogelijkheden tot (zonne-)energieopwekking.
   
 • We gaan samenwerken met onder andere Rotterdam en Den Haag; in deze regio dreigt een tekort aan energie, maar tegelijkertijd is er een overschot aan warmte (in de grond). Dit kunnen wij gebruiken voor de verwarming van huizen en woningen.
   
 • De luchtkwaliteit in Zoetermeer voldoet niet aan de eisen die die WHO gesteld heeft. Om dit te verbeteren willen wij het openbare groen met meer bomen inrichten waardoor de luchtkwaliteit verbetert en ook bescherming/verkoeling gebracht wordt in de zomer.
   
 • Hout stoken, oude brommers en scooters en vuurwerk leveren een grote bijdrage aan luchtvervuiling. Wij willen dakcontroles op de hoogte van de rookafvoer (schoorstenen), zodat rook niet teveel lokaal neerslaat, slooppremies voor oude brommers en scooters, zodat eigenaren deze kunnen vervangen met elektrische brommers en scooters en een vuurwerkverbod voor particulieren, met een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow bij de jaarwisseling.