Wij gaan voor een stad waar iedereen kan meedoen en talenten kan ontwikkelen. Waar het niet uitmaakt of je in een gezin met schulden of in een rijk gezin bent geboren, of welke gender of culturele achtergrond je hebt. Een stad waar we naar elkaar omkijken en elkaar helpen als we in de put zitten. Het bestrijden van ongelijkheid heeft al onze aandacht.

 • Mensen in de bijstand moeten niet als potentiële fraudeur worden weggezet, maar ondersteuning krijgen. GroenLinks knokt al jaren voor pilots met een basisinkomen of stimulerende bijstand vanuit vertrouwen. We willen dat mensen in de bijstand kunnen bijverdienen of giften mogen aannemen van familie of vrienden.
   
 • Wij starten een schuldenoffensief. We willen het taboe op schulden doorbreken, onnodige doorverwijzingen verminderen, mensen persoonlijk benaderen en voeren een pauzeknop in. We gaan door met de belangrijke stappen die zijn gezet, zoals toegankelijke hulp en vroegsignalering. We schelden schulden sneller kwijt als terugbetaling onmogelijk wordt.
   
 • We pakken kinderarmoede aan door de bijzondere bijstand te verruimen voor gezinnen met kinderen. Ook bouwen we de pilot schoolontbijt uit, want geen enkel kind kan goed functioneren zonder gevulde maag. Tot slot willen we dat het kindpakket een ruimere invulling krijgt.
   
 • Wij zetten ons in tegen sociale ongelijkheid en gezondheidsachterstanden, door extra in te zetten op taalachterstanden, digitale vaardigheden en laaggeletterdheid.
   
 • Iedereen moet een fatsoenlijk loon verdienen om van te kunnen leven. Als gemeente geven we het goede voorbeeld door elke werknemer minimaal 14 euro per uur te betalen. Daarnaast lobbyen we bij het Rijk voor het belang van een hoger minimumloon.
   
 • Naast werkloosheid hebben veel mensen in de bijstand ook lichamelijke of psychische klachten of een schuldenprobleem. Met het programma ‘Aandacht Werkt’ hebben we door intensieve begeleiding en passende ondersteuning gezorgd dat deze mensen weer meedoen.