Zoetermeer heeft een unieke ligging in de regio tussen de vier grote steden. Dit biedt kansen om de stad op een duurzame manier te ontsluiten. De realiteit is echter dat de stad teveel op auto’s is ingericht. Dit zorgt voor vervuiling en een grote druk op de ruimte. GroenLinks wil meer investeren in wandelen, fietsen en het OV. Daarmee zorgen we voor een gezondere en veiligere stad.

 • Voetpaden en stoepen moeten breed en toegankelijk genoeg zijn zodat zowel voetgangers als rolstoelen en kinderwagens de ruimte hebben. Dit geldt ook voor fietspaden.
   
 • Gebieden rondom scholen zijn zo ingericht dat kinderen veilig naar school kunnen wandelen en fietsen. Het autogebruik dringen we terug door er onder meer voor te zorgen dat elke school bereikbaar wordt via een gescheiden fietspad, waardoor ook de meest kwetsbare fietsers in onze gemeenschap veilig naar school kunnen.
   
 • De doorstroom van fietsers krijgt voorrang boven de doorstroom van autoverkeer. Er komen groene golven voor fietsers op belangrijke routes. Zowel fietsers als voetgangers krijgen sneller en langer groen licht.
   
 • Iedereen moet toegang hebben tot duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom voeren we een goedkoop OV-abonnement voor minima in.
   
 • We bouwen, naast een goed OV-netwerk, aan een netwerk voor deelmobiliteit. Op strategische plekken in de stad en in de wijken maken we ruimte vrij voor deelfietsen, elektrische deelauto’s en - scooters.
   
 • Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen en de normen voor een schone lucht werken we toe naar volledig uitstoot en fossielvrij verkeer uiterlijk in 2040, zowel op de weg als op het water. In de tussentijd gaan we stapsgewijs vervuilende auto’s en vrachtwagens uit de stad weren.