• De gemeente maakt actief beleid van een inclusieve samenleving, zodat iedereen zich thuis voelt in Zoetermeer. Dit houdt ook in dat de gemeente gebouwen en informatie toegankelijker maakt; zowel digitaal als fysiek.
  • GroenLinks wil dat de diversiteit van Zoetermeer ook te zien is in het personeelsbestand van de gemeentelijke organisatie. We verlangen van onze subsidiepartners en opdrachtnemers dat ze diversiteit omarmen en bevorderen. In de overeenkomsten die we sluiten wordt dit bindend vastgelegd.
  • Niemand is illegaal. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. GroenLinks wil dat vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, altijd hulp en begeleiding krijgen. Daarnaast willen we dat vluchtelingen zo snel mogelijk de taal kunnen leren, en kunnen starten met (vrijwilligers)werk of een opleiding. Hierbij is optimale ondersteuning voor opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders door de gemeente erg belangrijk.
  • Elke wijk heeft centrale plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Hier organiseren we voorzieningen (bibliotheek, zorg, cultuur en workshops), maar kun je ook met ideeën of klachten terecht. Zo vormen deze plekken een centrale rol in de wijk waar we samenwerking stimuleren. In grote wijken streven we naar twee zogeheten 'Huizen van de Wijk'.
  • Als een bedrijf, verhuurder of organisatie zich schuldig maakt aan discriminatie, werken we er niet meer mee samen of trekken we de vergunning in.