GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Van het kind met gedragsproblemen tot en met de kwetsbare oudere. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat we investeren in preventie in de breedste zin van het woord. Omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen.

 • Voorkomen is beter dan genezen. GroenLinks zet daarom in op een sterk preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden, waarbij we inzetten op meer sociale cohesie (door voldoende voorzieningen, cultuur, sport en een aanpak tegen eenzaamheid) en een gezonde leefomgeving.
   
 • De kracht van mensen en hun omgeving moet centraal staan bij zorg en ondersteuning. Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een goed sociaal netwerk. We willen maatwerk in de zorg zodat inwoners niet worden overvraagd. De behandelend medewerker moet de ruimte en het budget krijgen om te doen wat nodig is om te komen tot duurzame oplossingen.
   
 • Jongeren moeten tijdig, passende jeugdzorg krijgen en ouderen moeten niet maanden wachten op volwaardige ondersteuning uit de Wmo. Voor GroenLinks is het aanpakken van de wachtlijsten een van de belangrijkste prioriteiten in het zorgen voor gezonde burgers.
   
 • Door tekorten in de zorg lijkt nu soms alleen geld leidend te zijn. Wat GroenLinks betreft stoppen we met de zorg als markt te zien. We laten organisaties dan ook niet concurreren op basis van prijs, maar op basis van kwaliteit.
   
 • De gemeente biedt hulp en ondersteuning in samenhang en stuurt mensen niet van loket naar loket. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, is er een regievoerder die zorgt dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij de betrokken de hulpverleners.
   
 • De afgelopen jaren heeft ons ziekenhuis meerdere keren op omvallen gestaan. We zetten ons in om het ziekenhuis in Zoetermeer te behouden, zodat goede zorg dichtbij blijft voor onze inwoners.