Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • We zorgen voor passende ruimte

De gemeente zorgt dat er voldoende betaalbare ruimte is voor culturele verenigingen om hun activiteiten te kunnen ontplooien. We zorgen voor efficiënt en multifunctioneel gebruik.

 • Kunst en cultuur wordt voor iedereen toegankelijk

Culturele instellingen, zoals het Stadstheater, bieden onverkochte kaarten kosteloos aan voor mensen met een Zoetermeerpas.

 • We zijn zuinig op ons erfgoed

We gaan zorgvuldig om met onze waardevolle gebouwen, interieurs en landschapselementen. Hierbij maken we gebruik van de kennis van de plaatselijke historische vereniging.

 • Versterken van de lokale omroep en media

Lokale media zijn van belang voor de democratie. GroenLinks ondersteunt daarom de lokale omroep (radio en tv).

 • Cultuur ook vanaf jonge leeftijd

GroenLinks wil meer en vaker Zoetermeerse kunstenaars en (hun) broedplaatsen laten bijdragen aan cultuureducatie. Zo bevorderen we het kunstonderricht op school.

 • Langere subsidierelaties

GroenLinks wil dat culturele projecten die duidelijk een maatschappelijk effect hebben en door de inwoners gewaardeerd worden, voor meerdere jaren geld kunnen krijgen. Dit zorgt voor rust, herkenbaarheid en continuïteit. Daarnaast moet ruimte blijven voor vernieuwing.

 • We re-activeren mensen met culturele activiteiten

GroenLinks onderzoekt hoe we vrijwilligers in de cultuursector en/of kunstenaars tegemoet kunnen komen. Hierbij kan gedacht worden aan een experiment met de combinatie van werk en bijstand.

 • Openluchttheater

Een stad als Zoetermeer verdient een openluchttheater, waar natuur en cultuur samen kunnen komen.

 • Elk kind weer een zwemdiploma

Financiële problemen van de ouders mogen geen reden zijn, dat kinderen geen zwemles krijgen. Volwassenen afkomstig uit landen zonder zwemcultuur worden aangemoedigd om de zwemvaardigheid van zichzelf en hun kinderen op peil te krijgen.

 • Meer openbare speelvelden

Steeds meer inwoners zoeken een speelveld waar zij veilig en ongeorganiseerd kunnen sporten. We werken samen met stichtingen als de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation om meer van deze voorzieningen te realiseren.

 • Sportfaciliteiten voldoen aan de behoefte van de gebruikers

Bij de (ver)bouw van een sportlocatie moet de gebruiker centraal staan. De accommodaties voorzien in de behoefte van alle gebruikers, dus ook ouderen, gehandicapten etc. Ze zijn dus, veilig, functioneel en duurzaam.

 • Betere ondersteuning van vrijwilligers

We moeten in Zoetermeer zeer blij zijn met alle vrijwilligers die sportverenigingen bestieren. De gemeente zorgt voor passende ondersteuning van de vrijwilligers die dat belangrijke, vaak complexe werk doen.

 • Meer combinatiefunctionarissen

Het aantal combinatiefunctionarissen wordt uitgebreid, zodat nog meer kinderen hun geliefde sport kunnen ontdekken.

 • Aandacht voor de individuele sporter

We zorgen voor veilige en goed onderhouden routes voor trimmers, fietsers en skaters. We gaan zorgen voor meer openbare sportvoorzieningen in de wijken, die aansluiten bij de lokale behoefte.