Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Regelgeving wordt eenvoudiger

In de regelgeving van de gemeente komt alleen te staan hoe mensen wél aanspraak kunnen maken op ondersteuning. Als mensen zelf met een haalbare oplossing komen, dan nemen we die over. Gemeentelijke regels die oplossingen in de weg staan, schaffen we af. Mantelzorgers worden beter betrokken bij het vinden van een oplossing en worden afdoende ondersteund.

  • Niemand wordt nog aan zijn lot overgelaten

Mensen hebben het recht om zelf te bepalen hoe zij hun leven inrichten en dus ook om WMO-ondersteuning wel of niet te accepteren. Maar we laten mensen nooit los. Mensen kunnen bijvoorbeeld afzien van ondersteuning (met een eigen bijdrage), omdat zij grote financiële problemen hebben. In zulke gevallen moeten we deze problemen ook aanpakken. Waar mogelijk gaan we soepel om met regels, die een echte oplossing in de weg staan. De welzijnswerkers krijgen meer mogelijkheden om met mensen in contact te komen en in contact te blijven.

  • Hulpmiddelen worden maatwerk

Het assortiment van de gecontracteerde aanbieder mag nooit meer bepalen welk hulpmiddel wel of niet aangeboden kan worden. We doen zaken met meerdere aanbieders voor hulpmiddelen, zolang ze maar het gevraagde maatwerk kunnen leveren. We sturen voortdurend op verbetering van de dienstverlening van de aanbieders.

  • Welzijnswerk wordt versterkt

Het welzijnswerk en opbouwwerk keert terug in de wijken. De welzijnswerkers worden de ogen en de oren van de gemeente in de wijken. In iedere wijk komen laagdrempelige sociale wijkcentra, waar mensen met hun vragen en problemen terecht kunnen en doorgeleid worden naar de juiste instantie.

  • Toegankelijkheid komt op orde

Zoetermeer wordt een toegankelijke gemeente, want ook mensen met een handicap moeten volwaardig mee kunnen doen.

  • Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor hulpverleners

Bestaanszekerheid van hulpverleners is belangrijk. Zodat deze mensen een fatsoenlijk loon kunnen verdienen, baanzekerheid hebben en hun klanten de noodzakelijke kwaliteit kunnen bieden.