Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Voorzieningen beter organiseren

Door goede voorzieningen wordt de stad aantrekkelijker voor ondernemers. Dus we blijven de sociale, culturele en sportvoorzieningen verbeteren, zorgen voor een gezondere leefomgeving, en verbeteren de bereikbaarheid.

  • Ruimte voor duurzaam MKB

GroenLinks wil dat de gemeente het MKB omarmt en zoveel mogelijk faciliteert in verduurzaming. Daarnaast verbindt de gemeente ondernemers met onderwijsinstellingen om een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en de arbeidsmarkt te realiseren.

  • Nieuw stimuleringsfonds voor duurzame initiatieven

Om duurzame en innovatieve startups te stimuleren gaat de gemeente samen met banken een stimuleringsfonds opzetten. Ook bij het inkoopbeleid van de gemeente kan meer rekening gehouden worden met het ruimte bieden aan kleinschalig MKB en innovatieve startups.

  • Duurzaam profiel uitdragen

Zoetermeer kiest voor duurzaamheid in al haar facetten. Door samen met inwoners en ondernemers vol in te zetten op duurzaamheid ontstaat er uitstraling naar de buitenwereld dat Zoetermeer de stad is om aan duurzaamheid te werken.

  • Zoetermeer wordt fair-trade gemeente

GroenLinks wil dat ook buiten de gemeentegrenzen mensen een bestaan op kunnen bouwen. Daarom wordt duurzaam inkopen naar een hoger niveau getrokken en maken we van Zoetermeer een fair-trade gemeente.

  • Herstel maatschappelijke werkgelegenheid

Als gemeente geven we het goede voorbeeld door banen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening, die in de loop der jaren zijn wegbezuinigd (zoals conciërges), weer in ere te herstellen.

  • Komst van glasvezelnet bevorderen

Door de ontwikkelingen met het nieuwe werken, wordt er steeds meer thuisgewerkt. We spannen ons in om de verouderde IT-infrastructuur versneld te moderniseren.