Al enkele weken is er volop aandacht in het nieuws voor de Participatiewet. Gestart vanwege een mevrouw uit Wijdemeeren die 7000 euro moest terugbetalen vanwege wekelijkse boodschappen die zij van familie kreeg. Ook na de maatschappelijk verontwaardiging blijft de gemeente erbij dat dit wettelijk gezien de enige juiste beslissing is (1). Solidariteit en hulp uit de omgeving wordt daarmee gelijk keihard afgerekend door de overheid en dat zorgt ervoor dat zorgen en stress bij gezinnen alleen maar toenemen.

GroenLinks vindt al langer dat de Participatiewet op vele vlakken tekort schiet. Echter, de wet biedt een redelijke vrijheid voor de gemeente om zelf te bepalen hoe ze omgaan met giften die bijstandsgerechtigden ontvangen. Zo mag een bijstandsgerechtigde in Amsterdam tot 1200 euro als gift ontvangen voordat dit hoeft te worden doorgegeven aan de gemeente (2).

Op dit moment is op de website van de gemeente weinig te vinden over hoe Zoetermeer hiermee omgaat. De fractie maakt zich daarom grote zorgen dat een vergelijkbare casus als in Wijdemeeren zich ook in Zoetermeer voor kan doen.

------------------------------------------------------------

GroenLinks heeft daarom vragen gesteld aan het college:

1. Deelt het college met GroenLinks dat de strenge meldingsplicht voor veel bijstandsgerechtigden zorgt voor stress in gezinnen en dit bijna altijd contraproductief is?

2. Welke regels hanteert de gemeente op dit moment omtrent giften die bijstandsgerechtigden ontvangen?

3. Ziet het college kans om de regels over giften bij een bijstandsuitkering duidelijker te communiceren?

4. Er zijn gemeenten waar bijverdiensten tot 30% van hun bruto verdiensten tot een maximum van 215 euro als premie kunnen behouden na verrekening van hun inkomsten met de bijstand (3). Ziet het college dit als optie om ook in Zoetermeer toe te passen?

5. In hoeverre is het college bereid om de grenzen van de Participatiewet op te zoeken om solidariteit uit het eigen netwerk van bijstandsgerechtigden of kleine bijverdiensten niet gelijk te verrekenen met de bijstand?

Naar aanleiding van deze casus is er veel discussie over aanpassing van de huidige Participatiewet. Onder andere de 2e Kamerfractie van de ChristenUnie heeft aangekaart dat de huidige Participatiewet tekortkomingen kent (4).

6. Vind het college ook dat de huidige Participatiewet teveel van straffen uitgaat en er te weinig voor zorgt dat bijstandsgerechtigden weer perspectief hebben?

7. Deelt het college dat er problemen ontstaan omdat het onderscheid tussen onbewust een fout maken en bewust frauderen niet duidelijk is?

8. Is het college bereid om te lobbyen voor aanpassing van de Participatiewet om de bestrijding van fraude te verminderen?

-----

(1) https://www.nu.nl/binnenland/6104227/vrouw-moet-toch-7000-euro-bijstand…

(2) https://nos.nl/artikel/2362382-duizenden-euro-s-terugbetalen-om-gratis-…

(3) https://www.at5.nl/artikelen/206384/premie-voor-amsterdammers-die-werke…

(4) https://nos.nl/artikel/2363476-christenunie-wil-snel-stop-boete-voor-hu…